Energie Vlaanderen - wijzigingen in de maak naar nieuws overzicht

05 September 2018

De Vlaamse Regering keurde net voor het zomerreces een ontwerp van besluitgoed dat het Energiebesluit wijzigt. Zo komt er een aanpassing van de premies uitgekeerd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders. O.a. de invoering van een premie voor warmtepompen wordt voorgesteld.

Er komt een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Enerzijds voor de kleine niet-residentiële gebouwen (zoals bv. kleine handelszaken, dokterspraktijk, etc.) Dit EPC heeft betrekking op één kleine niet-residentiële eenheid: een gebouweenheid met niet-residentiële bestemming met een vloeroppervlakte die niet groter is dan 500 m² en waarbij het aaneengesloten geheel van niet-residentiële gebouweenheden binnen eenzelfde gebouw waarvan de gebouweenheid deel uitmaakt een vloeroppervlakte heeft die niet groter is dan 1000 m². Dit EPC moet worden opgemaakt door een energiedeskundige type A.

Daarnaast komt er ook een EPC voor grote niet-residentiële gebouwen. Dit zijn gebouweenheden met een niet-residentiële bestemming die geen kleine niet-residentiële eenheid zijn (zoals bv. kantoren, ziekenhuizen, winkelcentra,…). Aangezien deze gebouwen doorgaans heel andere (bouwfysische) eigenschappen hebben en vaak complexe installaties bevatten wordt een opsplitsing voorgesteld tussen kleinere en grote niet-residentiële gebouwen. Dit EPC moet door een energiedeskundige type D worden opgesteld.

De minister bevoegd voor het energiebeleid bepaalt per type niet-residentieel gebouw de datum vanaf wanneer een EPC beschikbaar moet zijn. De streefdatum voor introductie en operationalisering van het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen is 1 januari 2020.

Vanaf 1 januari 2022 moet een appartementsgebouw met minstens twee wooneenheden over een EPC gemeenschappelijke delen beschikken.

Bron: BIV

Delen op

U wenst je eigendom te verkopen ? Contacteer ons